Loading color scheme

Complimenten:

Natuurlijk is er ook altijd ruimte voor positieve feedback. Als er opmerkingen zijn over hoe ik mijn werk heb gedaan, kunt u dit altijd persoonlijk bij mij kwijt.
Daarnaast stel ik het erg op prijs wanneer u een vragenlijst invult, zodat de effecten van de behandeling gemeten kunnen worden.
Dit kan met deze link: vakeffect, meten in de praktijk

 

Klachten:

Ik vind het heel belangrijk dat iedereen in mijn praktijk zich gehoord voelt en zich prettig voelt bij mijn benadering. Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, dan sta ik altijd open om hierover in gesprek te gaan. In de meeste gevallen kan er samen gezocht worden naar een oplossing en helpt dit om de eventuele klacht weg te nemen. 

Wanneer er nog steeds ontevredenheid heerst of klachten zijn over de behandeling, kan er een beroep worden gedaan op een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Eigenwijs speltherapie is aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg (NIBIG). Dit is een onafhankelijke partij waar men terecht kan met een klacht over aangesloten behandelaren. Kijk voor meer info op www.NIBIG.nl