Loading color scheme


Ontdekkingstocht

 

“je ontdekt meer over iemand door een uur te spelen dan een jaar te praten” Plato

 

Uitleg over speltherapie

Eigenwijs: Eigen en wij

Speltherapie is een therapie speciaal voor kinderen. Spel is immers de taal van het kind!

Speltherapie is een vorm van hulpverlening voor kinderen die kampen met sociaal-emotionele problemen. Kinderen die zijn vastgelopen in hun ontwikkeling of niet goed in hun vel zitten.

Vaak is dit te merken aan het gedrag van het kind, wat zich gaat terugtrekken, agressief of boos wordt, of bijvoorbeeld lichamelijke klachten ontwikkelt.

 “Moeilijk gedrag of vage klachten; er ontbreekt vaak een puzzelstukje”

 Wanneer een kind ergens last van heeft, zich zorgen maakt of iets heftigs heeft meegemaakt, kan een kind dit soms niet onder woorden brengen.

Door middel van spelen kan een kind zich makkelijker uiten. Gedachten of gevoelens kunnen worden geordend, uitgespeeld en verwerkt. En heel belangrijk; dit gaat op een laagdrempelige manier waarbij het kind vaak plezier heeft tijdens het spelen!

 

Uitleg over spel

Eigenwijs: Eigen en wij

 

Spel is vrij, speels en niet gericht op een eindproduct.

Spel zorgt voor een positieve stemming. Spel zorgt voor gerichte aandacht. Spel is een universeel middel tot zelfexpressie. Spel heeft een dubbelzinnige relatie met de werkelijkheid.

Kinderen spelen in hun spel over het leven. Alledaagse zaken worden in het spel herhaald, veranderd, aangevuld en raken daardoor geïntegreerd in hun gedragsrepertoire. Spel is in zekere zin een vorm van leren en meer specifiek, vooral sociaal leren (Groothoff et al., 2010).

 Spel is dus duidelijk niet alleen plezierig en ontspannend, het heeft nog een betekenisvolle functie. Het draagt namelijk bij aan de algemene ontwikkeling van verscheidene aspecten van de persoonlijkheid (Beyer & Gammeltoft, 2010).

 

Wanneer een kind vrij gaat spelen, laat het zien wat er in hem (m/v)omgaat.

 

Kinderen ontwikkelen zich van nature via het spel en ze verwerken hierin wat ze meemaken.

Wat leuk en belangrijk is, wat moeilijk is, wat angsten zijn en hoe het de wereld om zich heen ervaart.

Er is ruimte om ervaringen te laten zien binnen de veilige context van het spel. De therapeut helpt het kind om ervaringen te ordenen en een plek te geven. In het spel communiceert de therapeut hierover met het kind.

 

Het kind hoeft nu niet meer alleen te worstelen met een lastig thema.

Meekijken met de problemen van het kind, goed kijken naar het kind en het observeren van het spel.