Loading color scheme


Ontdekkingstocht

 “Je ontdekt meer over iemand door een uur te spelen dan een jaar te praten” Plato

 

Uitleg over speltherapie

Speltherapie is een therapie speciaal voor kinderen. Spel is immers de taal van het kind!
Speltherapie is een vorm van hulpverlening voor kinderen die kampen met sociaal-emotionele problemen. Kinderen die zijn vastgelopen in hun ontwikkeling of niet goed in hun vel zitten.
Vaak is dit te merken aan het gedrag van het kind, wat zich gaat terugtrekken, agressief of boos wordt, of bijvoorbeeld lichamelijke klachten ontwikkelt.
 
Wanneer een kind ergens last van heeft, zich zorgen maakt of iets heftigs heeft meegemaakt, kan een kind dit soms niet onder woorden brengen.
Door middel van spelen kan een kind zich makkelijker uiten.
Gedachten of gevoelens kunnen worden geordend, uitgespeeld en verwerkt.
En heel belangrijk; dit gaat op een laagdrempelige manier waarbij het kind vaak plezier heeft tijdens het spelen!
 
 
 

Uitleg over spel

Spel is vrij, speels en niet gericht op een eindproduct.
Spel zorgt voor een positieve stemming.
Spel zorgt voor gerichte aandacht.
Spel is een universeel middel tot zelfexpressie.
Spel heeft een dubbelzinnige relatie met de werkelijkheid.
 
Kinderen spelen in hun spel over het leven. Alledaagse zaken worden in het spel herhaald, veranderd en aangevuld. Hiermee maken kinderen nieuwe ervaringen begrijpelijk of nieuwe handelingen zich eigen.
Spel is hierdoor ook een vorm van leren. Naast praktisch leren is het spel ook zeker een vorm van sociaal leren.
  
De speltherapeut is in haar houding beschikbaar en betrouwbaar, daardoor groeit het vertrouwen van het kind.
De speltherapeut verwoordt het spel, waardoor het kind zich gezien voelt. Gedachten en gevoelens bij het spel worden gezamenlijk ontdekt. Vaak komen hieruit verschillende ‘thema’s’, dit zijn terugkerende onderwerpen waarover gespeeld wordt. Deze onderwerpen zijn van belang voor het kind en hebben vaak een overlap met de problemen waarmee het kind is aangemeld.

 

 “Moeilijk gedrag of vage klachten; er ontbreekt vaak een puzzelstukje”