Loading color scheme

“Alles wat aandacht krijgt, groeit”

 

Speltherapie kan bijvoorbeeld helpend zijn voor kinderen die het volgende hebben meegemaakt of meemaken:

 • Een ziekenhuisopname

 • Een scheiding

 • Het overlijden van een geliefd persoon

 • (Emotionele) verwaarlozing

 • Problemen op school, of gepest worden

Als ouder merk je vaak dat het gedrag van je kind verandert. Sommige kinderen worden agressief, anderen trekken zich juist terug of krijgen lichamelijke klachten.
 
  

Klachten waarmee kinderen voor speltherapie aangemeld kunnen worden:

 • Stemmingswisselingen

Je kind kan bijvoorbeeld veel piekeren, slecht slapen, eng dromen, (weer) bedplassen. Het kind is vaak angstig. Mogelijk trekt hij of zij zich meer terug en voelt zich eenzaam of onbegrepen.

 • Psychosomatische klachten

Dit kan betekenen dat kinderen onverklaarbare buikpijn of hoofdpijn hebben. Of andere lichamelijke klachten, die geen medische oorzaak hebben.

 • Gedragsproblemen

Signalen zijn bijvoorbeeld: snel en vaak huilen, woede uitbarstingen of juist stiller zijn dan gewoonlijk, faalangst hebben, vaak ruzie maken. Hyperactief of onhandelbaar gedrag.

 • Ingrijpende gebeurtenissen of traumatische ervaringen die een negatieve invloed op het welzijn van het kind blijven houden.

Denk hierbij aan overlijden van een dierbare, scheiding van ouders, ziekte in de familie, ziekenhuisopname, verhuizing, pesten of gepest worden, mishandeling of getuige van mishandeling, (vermoeden van) seksueel misbruik of verwaarlozing.

 • Acceptatie van de eigen situatie of beperking.

Het gaat hierbij om lichamelijke beperkingen, chronische ziekte , verstandelijke handicap, adoptie, pleegzorg, een broer of zus met veel problemen, ADHD, Autisme.

 

Doelen die gesteld kunnen worden bij de speltherapie:

• Verbeteren van het zelfvertrouwen.

• Zichzelf accepteren en waarderen, met krachten en kwetsbaarheden.

• Leren uiten en verwerken van gevoelens zoals angst, boosheid en verdriet.

• Verbeteren van de relatie tussen het kind en de ouder en/of andere volwassenen.

• Behandeling van hechtingsproblematiek.

• Verbeteren van de sociale weerbaarheid in o.a. de omgang met leeftijdsgenootjes.

• Verwerken van trauma’s; zoals pesten, mishandeling, een ongeluk.

• Verliesverwerking bij o.a. echtscheiding, overlijden van een geliefd persoon, terugval in mogelijkheden door handicaps, ziekte en burn-out.

• Ondersteuning bij life-events zoals uitbreiding van het gezin en verhuizing.

• Psycho-educatie en acceptatie van een verstandelijke beperking, hoog sensitiviteit of stoornis in het autistisch spectrum. Ook voor broertjes en zusjes of ouders.

 Voor meer interessante informatie verwijs ik u graag naar het kopje ‘extra info’.

  

Contra-indicaties;

Soms is het niet verstandig om te starten met therapie. Dit kan het geval zijn wanneer de situatie waarin een kind zich bevindt nog zeer onstabiel is. Een gezin zit bijvoorbeeld middenin een verhuizing of er is sprake van een uithuisplaatsing.

Er kan ook sprake zijn van een onstabiele situatie wanneer het gaat om ziekte of een scheiding.

Bij twijfels of het nu een goed moment is voor behandeling kunt u dit natuurlijk altijd bespreekbaar maken.